תוכן עמוד זה פוגע בך? דווח לנו

מר אלעזר סלע שלום רב.
הריני שמח להודיעך כי בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה היום, ביום ו', כ"ב אדר תשע"ה, 13 במרץ 2015, אושרה חברותך בחבר הנאמנים של אוניברסיטת אריאל בשומרון.
ברצוני להודות לך על הסכמתך ליטול חלק פעיל בפעילות השוטפת של האוניברסיטה.
נכונותך להקדיש מזמנך, מכישוריך ומניסיונך מהווה תמריץ ועידוד לאוניברסיטה הצעירה שזה עתה הוכרה ולסטודנטים הלומדים בה, ובטוחני כי פעילותך תהווה תרומה מהותית לפיתוחו ולקידומו של המוסד האקדמי באריאל.
אני מקווה כי פעילותך תהווה גם מקור לעניין וסיפוק אישי עבורך.
בכבוד רב ובברכה לפעילות שוטפת ופורה,
פרופ' משה ארנס, יו"ר חבר הנאמנים - אוניברסיטת אריאל בשומרון.